Verejné korčuľovanie

Korčuľovanie pre verejnosť v čase podľa rozvrhu ľadovej plochy.

Vstupné:
dospelý: 2,00 €
dieťa do 15 rokov: 1,00 €


POZOR!!!
!!! sleduj rozvrh ľadovej plochy !!!

Počas sviatkov a školských prázdnin korčuľovanie pre verejnosť podľa rozvrhu.

Požičanie korčúľ:
Dospelý: 3,00 €
dieťa (do č.35): 2,00 €

Brúsenie korčúľ: denne v čase prevádzky podľa rozvrhu ľadovej plochy (cenník pozri: služby/brúsenie)
 

 

Pokyny pre návštevníkov zimného štadióna v Hamuliakove počas verejného korčuľovania

1. Korčuľovanie na ľade je na vlastnú zodpovednosť návštevníka

2. Vstup na ľadovú plochu je povolený len v korčuliach

3. Samostatne na ľadovú plochu môžu vstupovať len osoby od 6 rokov

4. Na ľadovú plochu nie je povolený vstup osobám:

 • chorým
 • pod vplyvom alkoholu
 • pod vplyvom omamných a psychotropných látok

5. Korčuľujúci je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľa

6. Pravidlá korčuľovania:

 • počas verejného korčuľovania dodržiavať prikázaný smer korčuľovania
 • pri každom začatí verejného korčuľovania je určený smer proti smeru hodinových ručičiek
 • zmeny smeru korčuľovania sa vykonávajú na pokyn dozorcu
 • pri nerešpektovaní prevádzkového poriadku, prípadne pokynov dozorcu, môžu byť osoby vykázané z ľadovej plochy
 • prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy ani za odložené veci

7. Na ľadovej ploche je zakázané:

 • naháňať sa
 • podrážať ostatných korčuľujúcich
 • korčuľovať proti určenému smeru
 • hádzať sneh
 • skákať cez mantinel
 • sedieť na mantineli
 • jesť a piť
 • používať hokejku, puk, loptičku
 • znečisťovať ľadovú plochu
 • vstup na ľadovú plochu počas úpravy ľadu
 • ohrozovať bezpečnosť ostatných návštevníkov a poškodzovať zariadenie štadióna

8. Dodržiavajte poriadok a čistotu