Prerušenie prevádzky kvôli situácii súvisiacej so šírením koronavírusu.